ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТУ)

на замовлення, купівлю-продаж та доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця Фізичної Особи Підприємця Бевзо Галини Петрівни укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.lindo.ua. Цей договір є публічним, тобто згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом Укладання цього Договору покупець у повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та інші умови договору. Договір вважається Висновок з моменту натискання кнопки «підтвердити замовлення» на сторінці оформлення замовлення у розділі «Кошик» та отримання покупцем від продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.

Визначення термінів

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – Публічна пропозиція продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар або Послуга – об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою www.lindo.ua створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення покупця із запропонованим продавцем описом товару за допомогою мережі Інтернет.

1.3. Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, який представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані із провадженням підприємницької діяльності, або юридична особа або фізична особа-підприємець.

1.4. Продавець – Фізична Особа Підприємець Бевзо Галина Петрівна (ідентифікаційний код 3242411686), яка створена та діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: Україна, м. Київ, вул. Академіка Вернадського, буд.61, кв.61.

Предмет договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність покупця товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору.

2.2. Датою Укладання Договору-оферти (акцепт оферти) та моментом повного та беззаперечного прийняття покупцем умов договору вважається дата заповнення покупця форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання покупцем від продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі потреби, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошики.

3.2. Продавець має право відмовитися від передачі замовлення покупцю у випадках, якщо відомості, зазначені покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їхньої дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну продавцеві для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім’я Покупця;

3.3.2. адресу, якою слід доставити товар;

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної особи підприємця.

3.4. Найменування Кількість, артикул, ціна обраних покупцем Товарів зазначаються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-яка сторона договору потребує додаткової інформації, вона має право запитати її в іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві за купівлю товару в Інтернет-магазині.

3.6. Ухвалення Покупця умов цієї оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину.

3.7. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.8. Укладаючи договір, тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений та згоден з умовами цієї пропозиції (оферти)

б) він дає дозвіл на збирання, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням договору Покупець підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий та зрозумілий.

Ціна та Доставка Товару

4.1 Ціни на товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2 Ціни на товари та послуги можуть змінюватись Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому вартість окремої одиниці Товару, вартість якої сплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, вказаної на сайті Інтернет-магазину не включає вартість доставки Товару Покупцеві. Вартість доставки Товару Покупець платить згідно з чинними тарифами служб доставки (перевізників).

4.5. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця при зверненні Покупця з відповідним запитом до Продавця шляхом надсилання листа на електронну пошту Інтернет-магазину.

4.6. Зобов’язання Покупця щодо оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.7. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Оплата та Доставка».

4.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.9. Покупець або його представник при прийомі Товару підтверджує своїм підписом у товарному чеку/або замовленні/або транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару.

4.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його представника з моменту отримання Товару Покупцем у місті постачання Товару при самостійній доставці Товару від Продавця або під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику).

Права та обов’язки сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцю товар відповідно до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на товари та послуги в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Усі зміни набирають чинності з їх публікації.

5.3 Покупець зобов’язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитись із змістом Договору, умовами Договору та цінами, пропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, та достатні для доставки Покупцю замовленого товару.

Повернення товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцю непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути використаний за призначенням. Покупець має право повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, крім дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцеві за оплату товару. Перелік товарів, які не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України.

6.2. Повернення Покупцю вартості товару належної якості провадиться протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору, чинного законодавства України.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості на адресу Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцю не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у товарі, Покупець особисто, у порядку та у строки, встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцю вимог

ня, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків термін на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем у своє розпорядження та фізичного доступу до такого товару.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, що виникли після його передачі Покупцю внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше) . Підтвердженням того, що товар має індивідуально визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, зазначених в Інтернет-магазині.

6.8. Повернення товару у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті у розділі «Контакти»

Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації.

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, які виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після ув’язнення справжньої угоди. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

Конфіденційність та захист персональних даних.

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину під час реєстрації або оформлення Замовлення, Покупець надає Продавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі й передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних» », без обмеження строку дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам та третім особам, які діють на підставі договору з Продавцем, у тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець відповідає за підтримку своїх персональних даних у актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України та діє відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі суперечки, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

9.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договіру в односторонньому порядку, передбаченому п. 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договіру також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Main Menu